Nieuws


Eco-efficiënt Bedrijventerrein Vossenberg

Het bedrijventerrein Vossenberg (40ha) is gelegen op de voormalige gronden van de zinkfabriek van Rotem. Na een bodemsanering die werd uitgevoerd door de eigenaar, Budé NV, wordt de omgeving ontwikkeld als KMO-zone. Op initiatief van Talea dienden de 4 projectpartners een dossier in bij de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM-Limburg). Het dossier werd recent goedgekeurd voor een steunbedrag van 30 150 euro.

Het project start eind juni 2016. De finale ontwerpen worden verwacht klaar te zijn tegen komende winter