Een coöperatie met een sociaal oogmerk

Een coöperatie wordt gekenmerkt door de participatie van haar leden, in het kader van het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling, zowel bij de financiering als het beheer van de werking en de verdeling van de winsten. Het is met andere woorden een vorm van ‘samen’ ondernemen.

Om te kunnen genieten van het aanbod van Talea, sporen wij klanten aan om te participeren aan de coöperatie als vennoot. Dit is mogelijk via de aankoop van aandelen. Op deze wijze kunnen jullie, als vennoot en gebruiker, bijdragen tot de realisatie van een sociale, ecologisch verantwoorde en financieel duurzame onderneming!

Voor meer informatie omtrent een aandeelhouderschap: neem contact op met ons via info@talea.be