Skip to main content

Nieuwe tijden, nieuwe noden

De tijd van grijze industrieterreinen en de afgebakende tuinen met Buxus is voorbij. Met Talea werken we aan de vergroening van bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven en de natuur zijn al lang geen tegenpolen meer. Steeds meer bedrijven hechten belang aan natuur en biodiversiteit. Omdat natuur verkoopt en het bedrijfsimago versterkt. Omdat een natuurrijke of groene omgeving rustgevend en inspirerend kan zijn, zowel voor werknemers als bezoekers. En omdat natuur ook strategisch interessant blijft voor een bedrijf. Denk maar een het goedkopere groenbeheer of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Groene gevels, groene parkings, groene daken, bloemenweide, bijenhotel, opvangbekken, prairietuin...
Voor elke m² grijs bezorgen we een m² groen