Skip to main content

Wie is Talea?

VSO

Het sociaal oogmerk dat we nastreven is het maximaal creëren van duurzame jobs en het stimuleren van de doorstroom uit de sociale economie. Onze medewerkers worden met zorg gekozen en krijgen kansen om te groeien in hun vaardigheden. Onze winsten gaan tevens terug om sociale projecten te ondersteunen.

Talea is een coöperatieve vennootschap

Al onze klanten en eigenaars van bedrijventerreinen kunnen aandeelhouder worden. Zij worden dan beschouwd als B-aandeelhouders. Eveneens kunnen de werknemers aandelen kopen als C-aandeelhouders. Onder elke groep van aandeelhouders kunnen er bestuursmandaten opgenomen worden. Klanten en medewerkers worden dan ook uitgenodigd om mee in het bad te springen door aandeelhouder te worden van de cvba-so

Wordt mede-eigenaar van Talea

Onze visie op samenwerking is vastgelegd in de statuten en brengen we ook bij onze operationele activiteiten tot uiting. Naast de operationele samenwerking binnen De Winning groep kunnen we rekenen op een goede inhoudelijke samenwerking met vzw Centrum Duurzaam Groen, parkmanager Quares, en tal van andere bedrijven.

Biodiversiteit produceren op bedrijventerreinen

Daarvoor ontwerpen, creëren en verzorgen we budgetvriendelijke en kwalitatieve bedrijfsomgevingen op duurzame wijze.

Met het product 'Cooperatieve doorstroom' wenst De Winning te onderzoeken welke mogelijkheden het coöperatief ondernemen kan bieden voor de toekomst. De Winning is een clusternaam van 4 vzw’s met als gemeenschappelijke missie de professionele integratie van mensen uit de kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. De 4 vzw’s organiseren dit door een ganse range van onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Mensen coachen en begeleiden om hun talenten en ambities om te zetten in kansen is het doel.